gg arrow Eğitim makaleleri arrow Problem çözerken nelere dikkat etmeliyiz
Problem çözerken nelere dikkat etmeliyiz Yazdır E-Posta

* Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için problemin çözümünde farklı birkaç bilgi ve becerinin birlikte kullanılmasına ihtiyaç vardır. Problem öğrencinin yaşantısıyla ilgili olmalı ve öğrencinin ilgisini çekmeli, öğrenci problemi çözmek için ihtiyaç hissetmeli ve problemin alışılagelenden farklı bir çözüm yolu olmalıdır.

 

* Bir matematiksel durumun problem olabilmesi için problemin çözümünde farklı birkaç bilgi ve becerinin birlikte kullanılmasına ihtiyaç vardır. Problem öğrencinin yaşantısıyla ilgili olmalı ve öğrencinin ilgisini çekmeli, öğrenci problemi çözmek için ihtiyaç hissetmeli ve problemin alışılagelenden farklı bir çözüm yolu olmalıdır.


* Problem çözümlerinde sonuçtan çok öğrencinin problemin çözüm aşamasında yaptıklarına önem verilmelidir. Öğrencinin problemi nasıl çözdüğü, problemdeki hangi bilgilerin bu çözüme katkıda bulunduğu, problemi nasıl temsil ettiği ( tablo, şekil, somut nesne vb.) seçtiği stratejinin ve temsil biçiminin çözümü nasıl kolaylaştırdığı üzerinde durulmalıdır.


* Problem çözme sürecinde öğrenci problemi dikkatli okumalı, problemi anlamalı (verilenleri istenenleri belirlemeli, kendi cümleleri ile problemi açıklamalı, ne sorulduğunu belirlemeli), plan yapmalı (plan yaparken eksik veri olup olmadığına dikkat etmeli kullanacağı stratejilere karar vermeli), planı uygulamalı ve ulaştığı sonucun doğruluğunu veya anlamlılığını kontrol etmelidir.


* Öğrenci kontorlü sadece planı uygulama kısmında değil sürecin başından (problemi tanıma) başlayarak yapmalıdır.


* Öğrencilere problem çözmenin başlı başına bir beceri olduğunu fakat problem çözümlerinde akıl yürütme, yorumlama, tahmin yürütme vb becerilerin de gerektiğinde kullanılabildiği fark ettirilmelidir.


* Öğrencilerin problemi anlamanın, probleminin farklı çözüm yollarıyla çözebilmek için plan yapmanın, hazırlanan çözüm planlarının uygulanmasının ve çözümler sonucunda ulaşılan sonuçların doğruluğunu kontrol etmenin önemini kavramlarını sağlayınız. Bunun için sınıf içinde öğrencileri gruplara ayırarak beyin fırtınası yaptırabilir, problem çözme becerilerinin karşılaşacakları günlük yaşam problemlerini çözmede nasıl faydalar sağlayabileceğini tartışmalarını sağlayabilirsiniz.


* Öğrencilerin, konu ile ilgili kuracakları problemlerde eksik veya fazla bilgi olup olmadığını belirlemelerini isteyiniz.


* Problem kurma etkinlikleri sırasında farklı yöntemlere yer veriniz. Örneğin verilen matematiksel ifadelere uygun cümleler kurularak problem oluşturulması, verilen grafik, şema veya somut nesneler hakkında hikâye içeren problemler yazılması veya sayısal ilişkilere dayalı durumlar için problemler kurgulanması bu yöntemlerden bazılarıdır.


* Problem çözümlerinde farklı çözüm stratejileri geliştirmenin problemin çözümünü kolaylaştıracağını vurgulayınız.


* Problem çözümlerinde şekil, resim, grafik, tablo, şema vb. kullanmanın problemi anlamayı ve dolayısıyla problemin çözümünü kolaylaştırdığını vurgulayınız.


* Öğrencilerin, problem çözme süreçlerindeki uğraşlarını sorgulatıp bu süreçte ve sonrasındaki yaşantıları hakkındaki duygu ve düşünceleri ifade ettiriniz.


* Problem çözümleri esnasında öğrencilerinizi gözlemleyiniz. Aynı anda tüm sınıfı gözlemlemeye çalışmayınız.


* Öğrencileri gözlemlerken gözlemlemek istediğiniz duruma göre onlara aşağıda verilen örnektekilere benzer sorular sorabilir, onların sorulara verdikleri cevapları kaydedebilirsiniz.

 

Örnek:

+ Bu problemi kendi cümlelerinle açıklayabilir misin?
+ Bu problemde ne istendiğini açıklayabilir misin?
+ Bu problemi çözmene yardımcı olabilecek şekil, şema, grafik vb. çizebilir misin?
+ Problem çözümünde ulaştığın sonucu başka problemlere genelleyebilir misin?

Yazar: Semsettin Beser

<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ