Matematiksel Bilgi arrow Sayı ansiklopedisi

Matematikçiler için her sayı özeldir.146: Sekizyüzel sayıdır, çok özeldir Yazdır E-Posta

146 sekizyüzel sayıdır, yani sekizyüzlü noktalardan oluşmuş cisimlerin nokta sayıları sekizyüzel sayıları gösterir. Biraz daha açarsak iki kare piramit altalta birleştirildiğinde oluşan sekizyüzlünün nokta sayısıdır.

 Bu sayılar 1/3 (2n3 + n)  biçimindeki sayılardır.

 

Bundan başka daha basit özelliklerine gelince

 

= 52 + 112
= (12 + 12)(32 + 82)

1462 + 1  asal sayıdır
 

  

145: özeldir, çünkü faktoriondur ayrıca beşgensel sayıdır Yazdır E-Posta

145 özeldir, çünkü

Faktorion rakamlarının faktorielleri toplamına eşit olan sayılara denir, gerçekten de 145'in rakamları 1,4 ve 5'in faktorielleri toplamı 145 yapar.

Faktoriel : 5!= 5 x 4 x 3 x 2 x 1, 10!= 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 vb. şeklinde  hesaplanır.

Beşgensel sayılar , aşağıdaki şekillerdeki noktaların sayılarından oluşur 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70, ...

Image 

ve 145 de bu sayılardan bir tanesidir. 

= 1! + 4! + 5!
= 43 + 34
= 122 + 12 = 82 + 92
= (12 + 22)(22 + 52)
= 33 + 33 + 33 + 43

 

144: en büyük tamkare fibonacci sayısı Yazdır E-Posta

144 özel bir sayıdır, çünkü

tam kare sayılar: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169 ... (her sayı bir sayının karesi)

fibonacci sayıları 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ... (Her sayı kendinden önceki iki sayının toplamına eşit) 

tamkare fibonacci sayıları ise sadece 1 ve 144.

En büyük tamkare fibonacci ise 144.

144 12in karesine eşit olmakla birlikte 12. fibonacci sayısıdır.

Bununla beraber

122 = 144 tersten yazılrsa 441 = 212

143: İki ikiz asalın çarpımı Yazdır E-Posta

143 çok özeldir çünkü

= 11 x 13 (ardışık iki tek asal sayıya ikiz asal denir)


= 1001 / 7


= 22 + 32 + 32 + 112


= - 34 - 44 - 54 - 64 + 74


= 43 + 47 + 53 (ardışık üç asal sayı)

 

= 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 (ardışık dört asal sayı)

142: 6 köşeli düzlem grafiklerinin sayısı Yazdır E-Posta

142 özel bir sayıdır, çünkü

142 değişik 6 köşeli düzlem grafiği çizilebilir.

Düzlem grafiği noktalar ve onları birleştiren doğru veya eğrilerden oluşur. 6 nokta kullanarak ve hiçbir doğru birbirini kesmeyecek şekilde 142 değişik grafik çizilebilir. 

MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ