mm arrow Eğitim makaleleri arrow Öğretmenlik mesleğinde öğrenmeyi ve gelişimi izleme-değerlendirme
Öğretmenlik mesleğinde öğrenmeyi ve gelişimi izleme-değerlendirme Yazdır E-Posta

D-) ÖĞRENMEYİ, GELİŞİMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME

     Öğretmen, öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini değerlendirir. Öğrencilerin kendilerini ve diğer öğrencileri değerlendirmelerini sağlar. Ölçme sonuçlarını daha iyi bir öğretim için kullanır; sonuçları öğrenci, veli, yöneticiler ve öğretmenlerle paylaşır.

D1. Ölçme ve Değerlendirme Yöntem ve Tekniklerini Belirleme

 

     Öğretmen, öğrenci kazanımlarını değerlendirmeye uygun ölçme stratejilerine ve araçlarına karar vererek, ölçme ve değerlendirme  plânını  hazırlayabilmelidir.

 Performans göstergeleri

D1.1.Hangi amaçla ölçme ve değerlendirme yapacağına karar verir.

 

D1.2. Amaca uygun ölçme araçlarını  belirler.(C1.10)

 

D1.3. Ölçme araçlarını çeşitlendirir(B2.4;C5.7)

 

D1.4. Çok yönlü değerlendirme için alternatif ölçme araçlarnı belirler. . (Portfolyo, kavram    haritaları,gezi, gözlem, görüşme vb.)

 

D1.5.Ölçme ve değerlendirmeye yönelik plan yapar.(C1.9)

 


 

 

D2. Değişik Ölçme Tekniklerini Kullanarak Öğrencinin Öğrenmelerini Ölçme

 

     Öğretmen, öğrencilerin belirlenen öğretim hedeflerine ulaşma düzeylerini ölçebilecek en uygun ölçme yöntem ve stratejilerini uygulayabilmeli ; öğrencilerin gelişim ve öğrenmelerini düzenli olarak izleyebilmelidir.

 

Performans göstergeleri

D2.1.Ölçme aracını geliştirir.

 

D2.2.Ölçme aracının geçerlilik ve güvenirliliğini test eder.

 

D2.3.Ölçme aracını uygular.

 

D2.4.Öğrencinin çalışmalarını kontrol eder (proje, ödev, vb.).(B1.3)

 

D2.5.Bireysel ölçme ve değerlendirme etkinlikleri düzenler ve bu etkinliklere öğrencileri dahil edecek stratejiler kullanır.(B2.4)

 

D2.6.Öğrenenlerin performans ve gelişim düzeylerini düzenli olarak ölçer.

 


 

 

D3. Verileri Analiz Ederek Yorumlama, Öğrencinin Gelişimi ve Öğrenmesi Hakkında Geri Bildirim Sağlama

 

     Öğretmen, ölçme sonuçlarını uygun teknikler kullanarak  yorumlayabilmeli, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyerek  geri bildirim sağlamalı ve gerekli önlemleri  alabilmelidir.

 

Performans göstergeleri

D3.1.Veri analizinde uygun istatistik tekniği seçer ve uygular.

 

D3.2.Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak verileri analiz eder.

 

D3.3.Ölçme sonuçlarını tablo, grafik türü görsel biçimlere dönüştürür.

 

D3.4.Ölçme sonuçlarını yorumlar ve öğrenciye geri bildirim sağlar.(A2.5;B4.1;C7.1)

 

D3.5.Ölçme sonuçları hakkındaki öğrenci tepkilerine önem verir.

 

D3.6. Öğrenci başarılarını ve olumlu davranışlarını ödüllendirir. (A2.9)

 

D3.7.Olumsuz davranışlar için yapıcı yönlendirmeler yapar.(C7.1)

 

D3.8.Bilgi ve iletişim teknolojilerini de kullanarak değerlendirme sonuçlarını veliler, okul yönetimi ve diğer eğitimcilerle paylaşır.  (B4.5;E5.2)

 


 

 

D4.Sonuçlara Göre Öğretme-Öğrenme Sürecini Gözden Geçirme

 

     Öğretmen, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre öğretme-öğrenme sürecini gözden geçirmeli ve gerekli gördüğü düzenlemeleri yapabilmelidir.

 

Performans göstergeleri

D4.1.Hedefleri yeniden gözden geçirir.(A2.4)

 

D4.2.Öğrenme ortamını yeniden gözden geçirir.

 

D4.3.Ölçme araçlarını yeniden gözden geçirir.

 

D4.4.Öğretim stratejilerini, yaklaşım, yöntem ve tekniklerini yeniden gözden geçirir.

 

D4.5.Gerektiğinde alternatif materyal, strateji ve etkinlikler geliştirir.(A1.1; A2.4;C1.1;C1.2;C5.1;C5.4;)

 

Kaynak: Öğretmen.info  

<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ