gg arrow Eğitim makaleleri arrow Farklı Yetenekli Çocuklar Ve Sınıf Yönetimi Üzerine Olumlu Ve Olumsuz Etkileri
Farklı Yetenekli Çocuklar Ve Sınıf Yönetimi Üzerine Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Farklı Yetenekli Çocuklar Ve Sınıf Yönetimi Üzerine Olumlu Ve Olumsuz Etkileri
Sınıf icinde istenmeyen davaranıslar
Ogretmenin yapması gerekenler
Kaynaklar

Farklı yeteneklere sahip öğrencilerin sınıfta öğrenmeyi sağlayıcı bir sınıf ortamının meydana getirilmesi sürecidir.Her sistem, kuruluş ve işleyişinde düzene ihtiyaç duyar. Eğitim sisteminin alt sistemi olan sınıfta bir düzene ihtiyaç vardır. Sınıf düzeninin kurulması ve sürdürülmesi, sınıf yönetiminin ana alanıdır.

Öğrenciler çeşitli değer sistemlerine ve yeteneklere sahip farklı çevrelerden gelmek tedirler. Bu farklılıkların avantajları olduğu gibi dezavantajlarıda vardır. İnsan davranışları-nın temelinde ihtiyaçlar yatar. Farklı yeneklere sahip öğrencilerinde farklı ihtiyaçları vardır.

Şimdi farklı yeteneklere sahip öğrencileri ve bunların sınıf yönetiminde ve öğretimin-de dikkat edilecek hususlar açısından bu öğrencilerin bir sınıflamasını yapalım. 

 FARKLI YETENEKLERE SAHİP BİREYLERİN SINIFLAMALARI
Farklı yeteneklere sahip bireylerin sınıflandırmasında çeşitli yaklaşımlar vardı. Özel yeteneklere sahip bireyler çoğu kez bazı ortak özelliklerine, bazen de eğitim ihtiyaçlarına gö-re sınıflanmaktadır. Burada belli başlıları tanıtılacaktır.

1) Öğrenme Yetersizliği Olan Öğrenciler


Öğrenme yetersizliği olan öğrenciler, belli akademik alanlarda başarıya ulaşmada güçlük

çekerler ve en düşük başarıyı gösterirler. Öğrenciler tarafından yaşanan diğer ortak sorun-lar çok kısa aralıklar5la anlar göründükleri bazı şeyleri unutma konusunda ve yoğunlaşa-mazlar ve düzensizdirler. Bu öğrenciler diğerlerinden daha fazla öğrenme yardımı almaya dikkatlerini toplamaya ve ip ucu almaya ihtiyaç duymaktadırlar.

2) Duygusal ve Davranışsal Sorunu Olan Öğrenciler:


Bu öğrenciler, diğer öğrencilere göre bütünüyle duygusal sorunları yaşayan öğrencilerdir Sinirli, saldırgan,kolay şiddete başvuran öğrencilere sahipseniz, bütün girişimlerinizi bu Öğrencileri kendi kendilerini kontrol etmeye yönlendiriniz.

3) Dikkat Eksikliği ve Aşırı Etkin Öğrenciler


Dikkat eksikliği ve aşırı etkin öğrencilerin özellikleri, zihni meşgul, kısa süreli dikkat, örgütlenmede yetersiz ve yüksek düzeyde fiziksel hareketliliğe sahiptirler. Bu çocuklardan yüksek bir başarı elde etmeye bazı teknikler şunlardır.

-Sözlü öğretime geçmeden önce, dikkatlerini derse verdiklerinde emin olunuz.

-Öğretimler bir dizi adımları içeriyorsa, bunlar sırası ile yazılmalı, bir adım öğretildikten

sonar, bir sonrakine geçilmelidir.

-Öğrenci yeni ödevlere ve etkinliklere başladığında, yakın kılavuzluk etmek; düzenlemeleri ve bildirimleri tekrar açıklamaya istekli olmak

-Öğrenciye rahatlama tekniklerini öğretmek.4) İşitme Güçlüğü Olan Öğrenciler


Bu öğrencileri, sınıf merkezine veya yakın yerlere oturtmak en iyi yaklaşımdır. Tepeğö-zü kullanırken veya konuşurken yüzünün bu öğrencilere dönük olması gerekir. Bu öğrencilerin dudaklarınızı görebilmesi için sınıf yeterince aydınlık olmalıdır. Bu öğrenciler, sınıftaki tartışma boyunca diğer öğrencilerin soru ve yanıtlarını yeniden açıklanmasına ihtiyaç duyacaklardır.

5) Görme Özürlü Öğrenciler
Bu öğrenciler, düzenlenmiş dersleri, ancak öğretmen yerdımı ile izleyebilir. Bunun için şunlar dikkate alınmalıdır.

-Tahtada yazılı olan bir şeyi sözlü olarak hatırlatmak.

-Kavramları göstermek için, sözlü tanımlarla el ve model etkinlikleri yapmak.

-Bu öğrenciler ihtiyaç duyduklarında, yazı tahtasına gitmelerine yardım etmek.

6) Düşük Başarı Gösteren Öğrenciler

Bu öğrenciler düşük sosyo ekonomik geçmişe sahip olan aileden gelen öğrencilerdir. Bu Öğrencilerin normal başarı gösteren öğrenciler için kullanılan teknikleri kullanarak öğren-meleri sağlanamaz. Düşük başarı gösteren öğrencilerin öğretim sürecinde öğretmenler ile etkileşim kurmada çok sık fırsatlara sahip olmalıdır. Bu öğrenciler, rahat yardım aldıkları yerlerde oturtulmalıdır.

7) Üstün Yetenekli Çocuklar

Üstün yetenekli çocuklar yaşamlarının ilk yılarından itibaren gelişim aşamaları normal ge-lişim standartları gösterenlere göre daha hızlı ulaştıkları vurgulanmaktadır.Ancak özel bir alanda yetenekli olan çocuğun tüm alanlarda hızlı olması beklenmemelidir.Üstün yetenekli çocukların yetenek alanlarına göre özellikleri şunlardır.

-Yaşıtlarına göre ileri sözcük dağarcığı.

-Kitaplara ve okumaya erken dönemde ilgi.

-Erken okuma yeteneği.

-Hızlı öğrenme ve olaylara dayalı bilgileri kolay hatırlama

-Kendine yüksek standartlar belirleme.

-Bilgiyi zihinde tutma.

-Rutin işlerden sıkılma.

Daha bir çok özellik sayıla bilir. Üstün yeteneğe sahip öğrenciler için uygun bir öğretim sağlanarak bunların sınıf içinde daha iyi değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu tür öğrenciler sınıfda lider olarakta sınıfın istenen yönde hareket etmesi sağlanabilir.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ