Matematik Haberleri Arşivi arrow Matematik haberleri arrow Allah gerçeği Akşam 2002
Allah gerçeği Akşam 2002 Yazdır E-Posta

Matematik, insan aklının en önemli ürünlerindendir. İnsanlığın başlangıcı ile doğan, tarihi boyunca gelişen, günümüzde ise binlerce bilim adamının katkıları ile dev adımlarla ilerleyen matematik, halen 70'ten fazla dala ayrılmış durumda gelişimini sürdürüyor. Kendisi dışında fen bilimlerine ve hatta sosyal bilimlere de sayısız katkı sağlıyor.

 

Bilindiği gibi teoremler matematik içerisinde önemli yer tutar. Teoremlere, ispatlanmış ve böylece doğruluğu aşikar hale gelmiş önermeler diyebiliriz. Örneğin Pisagor teoreminin günümüze gelinceye kadar 300'den fazla ispatı yapılmıştır (1). Onbinlerce teoremden oluşan bu yapıya 'baş teorem' olarak konabilecek teoremin ifadesini verip ispatını yapalım. İşte Baş teorem: 'Allah kesin olarak vardır.'

Tekliği 'olmayana ergi yöntemi' ile kolayca ispatlanabilen varlığına ise tüm somut ve soyut varlıkların delil olduğu bir yüce yaratıcıya herhangi bir insan organizmasını kanıt göstereceğiz.

Bilindiği gibi her birimizin başlangıcı anne rahminde döllenmiş bir yumurta hücresidir. Zigot adı verilen döllenmiş bu hücre ortalama 280 günlük bir süreçte gelişimini tamamlar ve sonuçta ortalama yüz trilyon hücreye dönüşmüş olarak dünyaya gelir.

Bir hücreden yüz tirlyon hücreye geçiş ise yüzlerce trilyon işlemden (fonksiyondan) sonra olmaktadır. Önceden nitelikleri belirlenmiş bir insanın oluşumunda görev alan bu fonksiyonların sayısının çok daha fazla olmasına karşın bir fikir vermek amacıyla bir milyon olarak alalım. Bir milyon sayıda fonksiyonla bir milyon faktoriyel farklı bileşke fonksiyon oluşturulabilir. İstenen insanı (2) verecek olan içlerinden yalnızca bir tanesidir (3) Bileşke fonksiyonlarda DEĞİŞME ÖZELLİĞİ OLMADIĞINDAN DİĞER fonksiyon sıralanmaları ya bir başka bileşke fonksiyonu verecek ya da bileşke fonksiyon oluşmayacaktır. Her iki durumda da insana bile benzemeyen cansız bir garibe ortaya çıkacaktır. Bir milyon faktoriyel farklı sıralamadan yalnızca birinin seçiminin ihtimali sıfıra çok yakındır. Eşsiz bir güç ve ilim sahibi ve bu da yetmez aynı zamanda mutlak irade sahibine -Yaratıcıya- kesin ihtiyaç vardır. Yani ancak böyle bir Yaratıcı çok farklı sıralamalardan doğru olan yalnız bir tanesini seçip sıralar.

İkinci olarak bu insanı oluşturacak bileşke fonksiyonda yer alan her bir fonksiyonun uygun tanım ve değer kümelerine ihtiyacı vardır. Bu ise birinciye göre çok daha karmaşıktır. Sırasıyla birinci fonksiyonun değer kümesi, ikinci fonksiyonun tanım kümesini, ikinci fonksiyonun değer kümesi üçüncü fonksiyonun tanım kümesini oluşturacak ve benzer biçimde devam edilerek sondan bir öncekinin değer kümesi, son fonksiyonun tanım kümesi olacak biçimde bileşke fonksiyon oluşturulacaktır. Üstelik iç içe geçmiş bu kümelerde bulunması gereken elemanların da hem yeter sayıda hem de gerekli olma koşuluna uyma zorunluluğu vardır.

Üçüncü ve çok daha önemlisi bu fonksiyonların hangi işlemi yapacaksa (ne eksik ne fazla) onun için tanımlamaları gerekir. Sayısız tanımlamalardan (4) uygun olan yalnız birisi her bir foksiyon için ayrı ayrı ortaya konmalıdır. Uygun kısıtlamalarla tek değerli hale dönüştürülen bu fonksiyonlar üstelik çok değişkenlidirler. F1: sperm hücresi ile yumurta hücresini birleştiren fonksiyon, F2: Sperm hücresi ile yumurta hücresini zigota dönüştüren fonksiyon, F3 ve diğer sırayla takip eden (F4, F5, F6...) fonksiyonlar ise sürekli olarak değişen, gelişen ve karmaşık yapıya bürünen zigotun gelişimlerini sağlayan fonksiyonlardır. Hücrenin bölünmesi, interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telefaz kısımları; dokuların, organların, sistemlerin oluşumu ve sonunda istenen organizmanın tamamlanması ve doğum.

Her biri çok sayıda değişkene bağlı bu fonksiyonlar arasında istenen düzeyde bağlantılar kurulması biz insanlara göre son derece zordur. Herhangi bir üç ya da daha fazla bağımsız değşikenli fonksiyonun yalnızca değişimini inceleyip, grafiğini çizmek biz matematikçiler için bile imkansızdır (üç boyutun üstüne çıkamıyoruz).

Bir diğer konu benzer fonksiyonlardan oluşturulduğu halde, farkılıklar çok dikkat çekicidir. Şu an yaşayan 6 milyar sayıda insanın yüzlerini biçimlendiren fonksiyonlar, nerdeyse aynı işlemler gerçekleştirildiği halde 6 milyar farklı yüz biçimi ortaya çıkmıştır. Benzer durumlar parmak izlerinde, göz içi biçimlerinde v.b. pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar ne kadar düşündürücüdür.

Peki doğumdan sonra her şey bitiyor mu? Hayır. Belki de asıl iş şimdi başlıyor. Doğumdan sonra ölene dek Yüce Yaratıcının sürekli müdahalesi ile organizma canlılığını sürdürebilmektedir. Bu müdahale bir an kesilse organizma dağılır.

Sonuç olarak bir hücrede başlatılıp yüz trilyon tane hücrenin anlamlı birikiminden oluşan bir insan organizmasına (5) doğru adım adım gidildiğinde en basitinden en karmaşığına kadar pek çok sayıda fonksiyonlar tanımlayan, aralarında şaşmaz ilgiler kuran, planlayan, programlayan (6) sonsuz ilim, güç ve mutlak irade sahibi bir yüce Yaratıcı (Allah) kesin olarak vardır.

Böylece boş teoremin ispatı tamamlandı.

Dİpnotlar:

(1) Bu ispatların bir tanesi de tarafımdan yapılmıştır.

(2) Önceden her yönüyle berilenmiş içimizden birisini

(3) Bir milyon faktoryel sayısı yaklaşık altı milyon basamaklıdır. Sondan 24998 tane sıfırı vardır. Binlerce asal çarpana sahiptir. Örneğin 999993 tane 2 çarpanı vardır. Yalnızca 2 çarpanından dolayı tam 301012 basamak büyüyen, bir katrilyon üstü 400000 büyüklüğünde bir sayı, öyle ki bu sayıyı yalnızca yazmak için 1200 dosya kağıdı gerekir ya da rakamları yanyana sıralarsak 15 km. uzunluğa erişir. Öte yandan bu sayıya 1,2,3,4,... biçiminde sayarak son derecek geliştirilmiş ve hızlandırılmış sayıcılarla dahi ulaşmak kesinlikle imkansızdır.

(4) 50 elemanlı bir kümeden 100 elemanlı bir kümeye 10 üstü 100 farklı fonksiyon tanımlanabilir. 10 üstü 17'nin 100 katrilyona eşit olduğu düşünülürse 10 üstü 100'ün büyüklüğü hele hele bir milyon faktoriyel sayısının yaklaştığı 10 üstü 6 milyon sayısını korkunç büyüklüğü daha iyi anlaşılır.

(5) Organizmanın ruhsal yapısı çok karmaşık olduğundan bu kısmı dışarıda bırakılmak üzere yalnızca insan organizması

(6) Ve bütün bunların tümünü , üstelik başlangıçta zigot aşamasında genetik şifre biçiminde düzenleyen.

Aydın CERİT-Matematik Öğretmeni

26 Kasım 2002

Kaynak: Akşam  

<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ