gg arrow Eğitim makaleleri arrow Mürebbiye Öğretmenler
Mürebbiye Öğretmenler Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Mürebbiye Öğretmenler
Sevgi ve sefkat
Sabır
Model
Mürebbiye Öğretmenler

Günümüzde küçük yaşta eğitime eskiye nazaran daha fazla önem verilmektedir. Diğer yandan ev dışında çalışan anne sayısı da sürekli artmaktadır. Bu sebeple, okul öncesi eğitim müesseseleri ciddi bir ihtiyaç haline gelmiş ve bugüne kadar çoğu, büyük şehirlerde olmak üzere birçok okul açılmıştır. Bu müesseselerin sayısının artması, hem her kesimden çocuğa okul öncesi eğitim görme fırsatını doğurmuş, hem de bunu neredeyse bir mecburiyet hâline getirmiştir.

Okullar, aileleriyle birlikte çocukları yönlendirmede, arzu edilen değerlerin verilmesinde ve onların eğitiminde büyük rol oynamaktadır. Anaokulları, yaygın kanaatin aksine, annesinin yokluğu sırasında küçüklerin bırakıldığı ve sadece bakımlarının yapıldığı bir yer değildir ve olmamalıdır. Orada çalışanlar çocuk psikolojisi, sağlığı ve eğitiminde uzman kişiler olup, çocukların beden, zihin ve ahlâk yönünden sağlıklı gelişmesine ve olgunlaşmasına büyük katkı sağlarlar.

Öğretmen veya eğitimci, bu kurumların en önemli unsurudur. O ne kadar nitelikli, bu işe ne kadar yatkın ise, okuldaki çocukların bakımı, eğitimi ve dolayısıyla beden, zihin ve ruh gelişimi de o kadar sağlıklı olur. Ailenin ve çevrenin de aynı hassasiyeti göstermesi şartıyla böyle bir öğretmenin terbiyesinde ve eğitiminde yetişen çocuk, Allah'ın kendisine vermiş olduğu kabiliyet istikametinde büyük inkişaf gösterebilir. Aksine, iyi bir eğitimcinin elinde yetişmeyen çocukların ise, ailenin arzu ve gayretine rağmen, potansiyel kabiliyetleri güdük kalabilir.

Öğretmenin rolü bu derece önemli olduğuna göre, anne-babalar çocuklarını eğitecek öğretmeni seçerken onda hangi nitelikleri aramalıdırlar? Onun iyi bir eğitimci olup olmadığını nasıl bilebilirler? Bu hususta kriterler var mıdır? Eğer anne-babalar bu soruların cevabını bilirse, ancak o zaman iyi bir tercih yapabilirler. Anne-babalar, öğretmen ve çocuğun gideceği anaokulu seçiminde karar vermekte zorlanmaktadır.

Çünkü, bu karardan sonra, canlarından çok sevdikleri, henüz ihtiyaçlarını karşılayamayan ve isteklerini tam anlatamayan küçük yavrularını; sevgi, şefkat ve eğitime en fazla muhtaç olduğu dönemde uzun bir süre bir başkasının eline bırakmak durumundadırlar. Çocuğu anlayacak, ihtiyaçlarını karşılayacak ve ona iyi bir eğitim verebileceğinden emin olunan bir öğretmen, anne-baba için büyük bir güven kaynağıdır.

Arzu edilen öğretmen; ayırt etmeksizin bütün çocukları seven, onlara karşı şefkatli olan, hırçınlık, kavga, ağlama, kırıp-dökme gibi davranışlara sabır gösteren, her haliyle örnek bir modeldir. İyi model olma, sevgi ve sabır gösterme bir öğretmende aranan, olmazsa olmaz kabul edilen vasıflardır.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ