Matematik Kitapları arrow Matematiğin Temelleri Sayı Sistemleri ve Cebirsel Yapılar
Matematiğin Temelleri Sayı Sistemleri ve Cebirsel Yapılar Yazdır E-Posta

Prof. Dr. Halil İbrahim Karakaş
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI YAYINCILIK VE İLETİŞİM A.Ş.

Eserin amacı adından da anlaşılacağı gibi, okuyucuyu matematiğin temel kavramları ile tanıştırmaktır. Konular Fen ve Eğitim Fakültelerinde verilen Matematik dersleriyle uyum içindedir. Eser üç ana kısımdan oluşmaktadır :
İlk kısım "Önbilgiler" başlığıyla verilen ilk bölümle başlamaktadır. Bu bölümde önermeler, önermelerin doğruluk değerleri ve doğruluk tabloları; ispat kavramı ve ispat yöntemleri verildikten sonra diğer alt bölümler başlamaktadır. Bunlarda da küme, bağıntı, fonksiyon, denklik bağıntısı ve ikili işlem kavramları tanıtılmıştır. Denklik bağıntıları ve ikili işlemler çeşitli örneklerle açıklanmıştır.

İkinci kısım, sayı sistemlerini ele alan beş bölümden oluşmaktadır. Bu kısımda, sayı sistemlerinin kuruluşu, tarihi gelişime paralel olarak sunulmuştur. Kısmın ilk bölümünde doğal sayılar kümesinin Peano belitleri vasıtasıyla kuruluşu verilmiş ve doğal sayılara ilişkin temel kavram ve özellikler işlenmiştir. Doğal sayılardan tamsayıların türetilişi üçüncü bölümde, tamsayılardan rasyonel sayıların elde edilişi dördüncü bölümde, rasyonel sayılardan reel sayıların elde edilişi beşinci bölümde ve kompleks sayılar altıncı bölümde verilmiştir. Sözü edilen sayı sistemlerinin özellikleri, ilgili bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınmış ve incelenmiştir.

Üçüncü kısım (Bölüm 7,8,9) cebirsel yapılara ayrılmıştır. Yedinci bölümde gruplar, sekizinci bölümde halkalar ve cisimler, dokuzuncu bölümde polinomlar hakkında temel bilgiler verilmiştir.

Üniversitelerimiz için başlangıç düzeyinde olan bu kitap, başka kaynaklara başvurulmadan okunabilecek şekilde yazılmağa çalışılmıştır. Her bölümde, her kesimin sonunda alıştırmalar verilmiştir.

Kaynak: Kitapyurdu.com

<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ