Anasayfa
Matematiksel Bilgi Matematiksel Bilgi
Matematiksel Teknoloji Matematiksel Teknoloji
Matematiksel Sanat Matematiksel Sanat
Matematik Kültürü Matematik Kültürü
Matematikle Eğlence Matematikle Eğlence
İletişim
Site içi arama
ZİYARETÇİLERİMİZ
Çevrimiçi 105 ziyaretçi
BIr CIft soz
...Bu derste boylesi yogunlukta dort boyutlu geometri konusunu islemek gerekli oldugundan uzgunum.Ozur dilemiyorum, cunku doganin temel gorunusunun dort boyutlu oldugu gerceginden sorumlu degilim. Hersey neyse odur... A.N. WHiTEHEAD (1861-1947)
gg arrow Eğitim makaleleri arrow Çok Boyutlu Zeka Kavramaları Işığında Zeka Testleri
Çok Boyutlu Zeka Kavramaları Işığında Zeka Testleri Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Çok Boyutlu Zeka Kavramaları Işığında Zeka Testleri
Zekanın belirtileri
Zeka nedir?
Zeka testleri neyi olcer?
Zeka testleri faydalı mı
Kaynaklar

Beyine sürekli gelen bilgi, zihindeki idrak (algı) kalıplarına göre ya yeniden düzenlenir veya boşlukta kalır. Zihindeki algı desenleri veya kalıpları, eşyayı tanımamızı kolaylaştırır, onları sınıflayarak belirli bir düzene koyar. Zihin kendine gelen sinyalleri ve bilgileri yeniden sürekli düzenleyen dinamik-kararlı değişken bir yapıya sahiptir. Bugünkü bilgilerimiz bize düşünmenin gerçekte algılama (idrak) tarzına bağlı olarak şekillendiğini ve dış dünyadaki şeyler ve hâdiselerin desen (kalıp-pattern) olarak zihinlere kodlandığını söylemektedir.

İnsanın düşünebilme ve öğrenebilme özelliklerini ortaya çıkaran zihin fakültelerinin birden fazla olduğu ve her bir melekenin en az zekâ kadar önemli olduğu ortaya çıkarılmıştır. İnsanın analitik düşünme gücü ve hızının bir göstergesi olarak zekâ, hayatın problemlerini çözmede ve başarıya ulaşmada gerekli faktörlerden biridir ama yeterli değildir. Son yıllarda yapılan çalışmalar ve yayınlanan dokümanlar, zekâ testlerinin neyi ölçüp ölçmediği ve hangi alanda güçlü ve zayıf olduğu hususunda hararetli tartışmalar başlattı. Özellikle, ABD’de yayınlanan Çan Eğrisi adlıkitabın yazarları Prof. Richard Hermstein ve Prof. Charles Murray zekâ testleri ile insanların sosyal statü ve başarıları arasındaki ilginç bağlantılara dikkat çekmişlerdir.

DÜŞÜNMENİN FARKLI TARZLARI IŞIĞINDA ZEKÂNIN YERİ

Düşünce, algılamanın, hissetmenin ve hafızanın bir kombinasyonu olarak ortaya çıkar. Zihnimizin potansiyel olarak sahip olduğu ve algılamaya dayalı düşünme genelde üç ana grup altında incelenmektedir.

Birincisi: Tanımlayıcı-sınıflayıcı düşünme tarzıdır (Descriptive Thinking). Eşya ve hâdiseleri gruplama, sistematik hale sokma ve sınıflama bu düşünce tarzıyla gerçekleştirilir. Bir konu üzerinde çalışırken zihnimizin ilk önce kullandığı düşünme tarzıdır.

İkincisi: Bütünü parçalara ayırarak inceleme ve analiz etmeye dayalı düşünme tarzı (Analytical Thinking). Sınıflara, gruplara ayrılmış şeyleri kendi içinde parçalayarak analiz etme ve değerlendirme; sorgulayıcı ve tenkide yönelik kritik düşünme olarak da bilinir. Batı dünyası genelde bu düşünce tarzını kullanarak eşya ve hâdiseleri inceler.

Üçüncüsü: Senteze ve yeni bütünler, alternatifler oluşturmaya dayalı düşünme tarzı (Divergent- creative thinking) olup, heptenci-holistik ve yeni sentezlere yönelik yaklaşımları ihtiva eder. Sentezci düşünce, açılımlı, alternatifli-sıradışı çok ihtimalli düşünme ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Yeni şeylerin üretiminde, keşif ve icadlarda bu düşünme tarzı önemli rol oynar.

Klasik zekâ tanımı bu üç düşünme tarzından ikincisiyle ilişkilidir. Ancak bugün zekânın diğer boyutları da dikkate alınarak değişik zekâ tanımları yapılmaktadır. Zekâ soyut bir kavram olduğundan biz onu ancak belirtileri ile anlayabilmekte ve ölçebilmekteyiz.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ