Matematik Programları arrow Matematikte rekorlar arrow Kuzen asallar rekoru
Kuzen asallar rekoru Yazdır E-Posta

Kuzen asallar: Aralarındaki fark 4 olan asal sayı çifti kuzen asallar adlandırılır.

Örnek: Kuzen asallar (3, 7), (7, 11), (13, 17), (19, 23), (37, 41), (43, 47), (67, 71) ..

 

Faktoriel: Sayıdan büyük olmayan pozitif tam sayıların çarpımı denebilir. Sembol olarak ! kullanılır

Örnek : 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 

Asoriel :  Sayıdan büyük olmayan asal sayıların çarpımı denebilir. Sembol olarak # kullanılır.

Örnek:  5# = 5 x 3 x 2 = 30, veya 9# = 7 x 5 x 3 x 2 = 210

Gelelim rekora 

T. Alm, M. Fleuren, and J. K. Andersen 2005 'te buldukları kuzen asallar tam 10154 basamak bunlardan küçüğü p diğeri p + 4 olmak üzere

kuzen asal

Burada 7879# asoriel olmaktadır.

Kaynak: Mathworld 'dan tercüme

<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ