mm arrow Matematik makaleleri arrow Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
G-Cas Hema ve matematik
Yontem
Verilerin analizi ve
Matematik Ogretimi ve Bilisim Teknolojisi (BiTe)
Matematik ogretimi ve HeMa Kullanma
Sonuc ve bazı onermeler
Kaynakca

5. SONUÇ VE BAZI ÖNERİLER
Hızla geliştirilen HeMa teknolojisi, genel olarak can sıkıcı işlemlerle boş yere uğraşmış ve sı-kılmış öğrencilerin gerçek matematikle tanışmalarını ve matematik yapmanın doyumuna erişmelerini sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar, ileri HeMa’nin etkin öğrenme/öğretme araçları olduğu yönünde bulgular vermektedir. Bununla birlikte, HeMa’nin matematik öğretme-öğrenme sürecinde kullanımla-rıyla ilgili bilgisizliğin yaygınlığı, matematik eğitimindeki gelişmelerin bazı ülkelerde ilgililere duyurulamaması nedeniyle henüz birçok kişi onların zararlı olduğunu varsaymakta ya da inancını sürdür-mektedir. Ancak, alan yazınında bu varsayımı ve inancı doğrulayan bulgular bulunmamaktadır. Bu nedenle, hizmet-öncesi ve hizmet-içi öğretmen eğitimi çok önemli olup bu konuda gerekli düzenleme-ler yapılmalı; öğrenme-öğretme ortamları zenginleştirilmelidir.


Yapılan küçük ölçekli bu çalışmada bir grup öğretmenin gerek hizmet-içi eğitime katılma gerekse HeMa’sini matematik öğretimi sürecinde kullanmaya istekli olduğunu yansıtmaktadır. Bu bağlamda, bazı öneriler şunlardır:


• Matematik, okullarda bir filtre ve yaşamın her alanında süren koşuda engel olmamalı; herkes Ma-tematikte güçlenmelidir. Böylece, Matematik, kişilerin zihinsel ve düşünsel gelişiminde pompa iş-levi görmeli ve herkesin düşünce kanallarını açmalıdır.


• Her bilim gibi Matematik yapmak, öğrenmek/etkin öğretmek için araç-gereç gereklidir. Evlerde ve okullarda varolan araçlar,örneğin HeMa daha iyi değerlendirmelidir.


• Öğretmenlerin mesleklerinde yeni yeterlikler kazanması, ustalaşması çağdaş eğitimin bir gereği-dir. Pilot uygulama okulları seçilerek BiSa ve HeMa’nin matematik/fen eğitimi etkinliklerinde kullanılmasında denemelere başlamak zorundayız.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ