mm arrow Matematik makaleleri arrow Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
G-Cas Hema ve matematik
Yontem
Verilerin analizi ve
Matematik Ogretimi ve Bilisim Teknolojisi (BiTe)
Matematik ogretimi ve HeMa Kullanma
Sonuc ve bazı onermeler
Kaynakca

4. VERİLERİN ANALİZİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
Seminere katılan sınıf ve matematik öğretmenlerden derlenen bazı verilerin basit analizleri so-nucu elde edilen görüşler ve düşünceler, alt başlıklarla özetlenerek yorumlanmaktadır.


4.1. Teknoloji ve Matematik Öğretimi hakkında Genel Görüşler
Öğretmenlere dağıtılan sormacayı gönüllü olarak 80 kadarı doldurarak teslim etmiş olup bu bölümdeki soruları 76-78 kişinin yanıtladığı belirlenmiş, yüzdeler ise her soruya yanıtlayan toplam öğretmen sayısına göre hesaplanmıştır. Birbirini tamamlayan sorular kendi içinde öbekleştirilerek ön bulgular yorumlanmaktadır.
Büyük çoğunluğu özel okullarda görevli öğretmenler, kendi ölçülerine ve belirtiklerine göre, büyük ölçüde, yaklaşık (%75), (orta düzeyde (%37) ve yeterli düzeyde (%24), çok iyi düzeyde (%14)) BiSa okur-yazarı olup bunların yarıya yakını (%51’i) dersliklerde görsel-işitsel araçları, %27’si BiSa ve %14’ü ise tepegöz kullanmaktadır. Bu öğretmenlerden %9 kadarı hiç, %15’i ise çok az derecede BiSa okur-yazarı olduğunu belirtirken, ancak %3’ü HeMa kullanmaktadır. Özel okulların tümünde tepegöz bulunmasına karşın Matematik derslerinde tepegözün kullanılması çok yaygın değildir.

Daha açıkçası, sormacayı yanıtlayan öğretmenlerden %22’si matematik derslerinde tepegözü hiç kullanmazken; bunlardan %24’ü çok az, %37’si ise bazen kullanmaktadır. Sıkça ve sürekli kullananların dağılımı ise sırayla %11 ve %3’dür. Matematik dersliklerinde sürekli tepegöz bulunmaması, kullanmanın az olmasının bir neden olabileceği gibi asıl etmenin matematik öğretimi için hazırlanmış ve geliştirilmiş yansıların olmamsı olabilir. Bu konuda öğretmenlere kaynak sağlanması ve yardımcı olunması, örneğin öğretim materyali tasarlama ve etkin kullanmada hizmet-içi eğitim hizmetleri sunulmalıdır.


Her ne kadar öğretmenlerin çoğu BiSa okur-yazarı olmalarına karşın yarıdan fazlası, ((hiç (%38) ya da çok az (%17)) matematik derslerinde BiSa kullanmamakta; ancak %12’ye yakını sık-sık ve sürekli kullanmaktadır. Öğretmenlerden %30 kadarı ise BiSa bazen kullanmakta olduğunu belir-mekteler. Matematik derslerinde HeMa kullanılmasına bakıldığında büyük çoğunluğu, daha açıkçası % 87’nin hiç; (%71) ya da çok az (%16) HeMa kullandığı, çok az sayıda öğretmen (%11) ise matema-tik derslerinde HeMa bazen veya sık-sık kullandığı anlaşılmaktadır. Göreceli olarak fiyatı daha ucuz ve kullanılması daha basit olan HeMa’nin matematik derslerinde kullanılmamasının bazı nedenleri olup bunların belirlenmesi; HeMa’nin etkin ve yararlı bir biçimde kullanımın yaygınlaştırılması konu-sunda bazı düzenlemelerin ve program geliştirme çalışmalarının yapılması; okullarda ve dersliklerde yeni bir öğrenme-öğretme ortamın hazırlanması gerekmektedir.


BiSa’nın matematik öğretimine etkisi konusunda genel izlenimleri sorulduğunda denek öğret-menlerin yarıya yakını (%47’si) olumlu, %20’si çok olumlu, %20’si ise kısmen olumlu görüşünü pay-laşmaktadır. Öğretmenlerden %1’i çok olumsuz derken, %11’i fikrinin olmadığını belirtmektedir. Benzer soru HeMa için sorulduğunda alınan yanıtlar, BiSa kadar aynı ölçüde olmasa bile genelde o-lumludur. Daha açıkçası, öğretmenlerin %37’si) olumlu, %32’si kısmen olumlu, %6’sı çok olumlu iken öğretmenlerden %3’ü çok olumsuz; %19’u fikrinin olmadığını belirtmektedir. Özetle denebilir ki BiSa ve HeMa’nin matematik öğretiminde kullanılması konusunda sınıf ve matematik öğretmenlerin yeterli düzeyde bilgi ve deneyimi olmayıp olanların, bazıları hariç, edinimleri sınırlı düzeydedir. Bu alanda çalışmalar yapılarak öğretmenlerin yeterlilik ve yetkinlik kazanmasına yardımcı olunmalıdır.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ