mm arrow Matematik makaleleri arrow Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Bilişim Teknolojisi ve Matematik Eğitimi
G-Cas Hema ve matematik
Yontem
Verilerin analizi ve
Matematik Ogretimi ve Bilisim Teknolojisi (BiTe)
Matematik ogretimi ve HeMa Kullanma
Sonuc ve bazı onermeler
Kaynakca

2. G-CAS HeMa VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ
MÖvE’de tüm BiTe araçları, bir amaç değil birer araçtır; kullanıcıya ve kullanılış biçimine göre bu araçlardan etkin olarak yararlanmak olasıdır. Bu durumun doğru için bazı konuların kısaca açık-lanmasında yarar vardır.
İleri HeMa, örneğin G-CAS HeMa, aslında, kağıt-kalemle bir kez yapılan bazı hesap ve işlemle-ri yapmak için çok uygun ve kullanışlı araçlardır (örneğin, Gomes and Waits, 1996). Geçmişte, çoğu-muzun bildiği gibi, kağıt-kalem, varolan ve bulunabilen tek araçtı. Daha sonraki yıllarda ise BiSa ve ileri HeMa, sınıf ortamlarında ve matematik dersliklerinde bulunması gereken bilişsel araçlar (cognitive tool) olarak yer aldı ve bu araçların gizil gücünden çok ülkede yararlanılmaktadır.


Yukarıda kısaca belirtilen nedenlerle, 4-6 Mayıs 2000’de ODTÜ’de düzenlenen seminer ve işlik çalışmasında, alan uzmanları, ilkönce BiTe ürünlerinden el-bilgisayarı olarak nitelendirilen ileri grafik hesap makineleri (GHeMa), “computer algebra system” hesap makineleri (CAS-HeMa) ve bazı mate-matik yazılımların kullanılması, okul matematiğinin öğretilmesi/öğrenilmesi ile ilgili dünyadaki ge-lişmeler ve yeni eğilimler hakkında özet bilgiler sundular ve eylem planlarının neler olabileceği konusunda katılımcıları aydınlattılar. Daha sonra, Ankara dışında özel okullarda öğretmen ve öğrencilere, eğitim fakültelerinde de öğretmen adaylarına yönelik olarak benzer fakat daha küçük ölçekli bazı et-kinlikler düzenlenerek uygulama sonrası bir dizi veri derlendiği gibi çeşitli deneyimler edinilmiştir (Ersoy, 2002b).Edinilen izlenimlerden bazı örnekler ve gelişmeler, UFBMEK-5: TeDeMES’de sunu-larak deneyimler paylaşılacaktır.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ