mm arrow Matematik makaleleri arrow Matematik korkusunun nedenleri
Matematik korkusunun nedenleri Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Matematik korkusunun nedenleri
Y
Bulgular
Sonu
Sayfa 5
Kaynak

5. ÖNERİLER
Öğrencilerin ilköğretim birinci sınıfıyla başlayan matematik sürecinde öğrenciler değişik nedenlerle büyük oranda sorun yaşamaktadırlar. Eğitim fakültelerin ilgili bölümlerinde konunun önemine dikkat edilerek öğrenci gelişimi ve öğretmenin öğrenciye yaklaşımları konusunda üzerinde yeterince durulmalıdır. Çünkü sorunun bir boyutunu öğretmen yaklaşımı oluşturmaktadır.

Ayrıca halen fiili olarak görev yapmakta olan öğretmenlere uzmanlar ve akademisyenlerce seminerler verilmelidir. Ayrıca velilere de bilgilendirici anlamda televizyon programları yapılarak, okullarda seminerler verilerek uyarıcı çalışmalar yapılabilir. Çünkü Türkiye’deki gelecek kaygısı velileri farkına varmadan yanlışlara yönlendirebilmektedir. Korku yaşayan öğrencilere dershane ve özel kurslarla başarısızlığını kapatmak yerine başarısızlığa etki eden korkuları yenebilmesi, kişisel engeller ve başarısız olma, yapamama korkusunun yenilmesi gerekir.

Çünkü bu korkular yenilmediği sürece benliğinde ve düşüncesinde olumsuz tutumları yaşayacaktır. Böyle bir durumda başarının yakalanmasının çok zor olacağı söylenebilir.
Kız öğrenciler pratik olarak problem çözme sorununda erkek öğrencilere göre daha fazla korkmaktadır. Ataerkil aile yapımızdan dolayı çarşı ve alış verişe erkek çocukları daha çok gitmektedirler. Erkek öğrenciler para üstü alma ve vermede, aldıklarının fiyatını hesaplamada vb şekilde problem çözmeye daha aşina olmaktadırlar.

Aileler kız çocuklarına da gerekli önemi vermelidir. Benzer şekilde ilköğretim birinci sınıfında ilk okuma ve yazmaya ağırlık verildiği için genellikle matematik dersi geri plana atılmaktadır. Bir anda matematiğin sıkıştırılmış ve soyut bir şekilde öğrencinin karşısına çıkmaktadır. Ayrıca doğal sayılar verilirken bir doğal sayının diğer sayılarla ilişkisi yeterince verilmediğinden problem çözmede korku yaşanmasına neden olmaktadır. Uzmanlar, akademisyenler, eğitim yönetici ve deneticileri bu konuda öğretmenleri uyarıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapmalıdır. Yine kız öğrenciler üniversite ve kurumlar sınavında matematik sorularının müfredatın üzerinde zor olmasından dolayı daha fazla korkmaktadır. Bu konu araştırılabilir.


Öğrencilerin okudukları sınıfları itibariyle her sınıf düzeyinde öğrencilerde matematik korkusunun olduğu görülmektedir. Ancak 7. sınıfların diğer sınıflara göre daha çok; 11. sınıflar diğer sınıflara göre daha az korku duymaktadırlar. Bu konu da ayrıca araştırılabilir.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ