mm arrow Matematik makaleleri arrow Matematik korkusunun nedenleri
Matematik korkusunun nedenleri Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Matematik korkusunun nedenleri
Y
Bulgular
Sonu
Sayfa 5
Kaynak

4. SONUÇ
Öğrenciler ilköğretim birinci sınıfıyla beraber başlayan süreç içinde öğretmenin negatif yaklaşımı, öğrencinin kişisel endişesi ve kişisel engellerden kaynaklanan matematik korkusunu yaşamaktadır. Zaten bu durum yapılan sınavlarda matematik sorularının cevaplanma oranının diğer derslere göre daha az olmasıyla görülmektedir.


Öğrencilerin yarısının matematikten problem çözerken pratik olarak düşünemediği, yapamadığı ya da yapmakta sıkıntı çektikleri görülmektedir. Problem çözme sorunu kız öğrenciler de daha fazla yaşamaktadırlar. Üniversite ve kurumlar sınavındaki matematik sorularının müfredatın üzerinde zor olarak kabul edilmesinde kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla endişe taşımaktadırlar. Erkek öğrenciler matematik öğretmeninin sınıf içindeki bağırma ve benzer davranışlarından daha fazla etkilenmektedirler.

Benzer şekilde erkek öğrenciler ilköğretim birinci kademesinde sınıf öğretmenin matematiği önemli görerek resim iş, müzik, beden eğitimi vb ifade ve beceri derslerinin yerine
matematik işlemesine daha fazla tepki göstermektedirler. Öğretmen soru sorduğunda kız öğrenciler erkek öğrenciler göre daha fazla korkmaktadırlar. Erkek öğrenciler matematik öğretmeninin kendilerine karşı daha fazla ön yargılı olduğunu düşünmektedirler.


Öğrencilerin matematik korkusu okudukları sınıflara göre farklılık göstermektedir. Öğretmenin matematik dersini hızlı anlatması ve yeterince anlaşılmadan başka konuya geçme sorununu 6. sınıfta bulunan öğrenciler 8,10,11. sınıftaki öğrencilere göre; 7. sınıf öğrencileri 8,10,11. sınıf öğrencilerine göre daha fazla yaşamaktadırlar. 7. sınıflar 10,11, 8. sınıflar 11. sınıflara göre ailenin matematikle ilgili olumsuz motivasyonundan etkilenmektedirler. 7. sınıflar 6,8,9,10,11. sınıflara göre matematik öğretmeninin sınıf içindeki fiziksel ceza ve yaklaşımından daha fazla etkilenmektedir. Benzer şekilde 7. sınıflar okul değiştirme ve hastalık gibi nedenlerden dolayı matematik korkusunu diğer sınıflardan daha fazla yaşamaktadırlar.

Öğretmenin matematik dersini önemli gördüğünden dolayı matematiğe diğer ifade ve beceri derslerini değiştirmesi sorunundan dolayı 6. sınıflar 9. sınıflardan, 7. sınıflar da 8,9,10,11. sınıflardan daha fazla korku yaşamaktadırlar. Ailenin çok para kazanan meslek sahibi olması yönündeki matematikle ilgili beklenti ve zorlamalarda 7. sınıflar 9,10,11. sınıflara göre daha fazla korkmaktadır. Problem çözme becerisiyle ilgili olarak 6. sınıflar 10.sınıflardan, 7.sınıflar 10,11. sınıflardan, 8. sınıflar da 10 ve 11. sınıflardan daha fazla korku yaşamaktadırlar.

Üniversite ve kurumlar sınavındaki matematik sorularının zor olma korkusunu 11. sınıflar diğer sınıflardan daha az yaşamaktadırlar. Öğretmen matematik dersinde soru sorduğunda 7. sınıflar 9. sınıflara ve 11. sınıflara göre, 8ve 9. sınıflar 11. sınıflara göre daha fazla korku yaşamaktadırlar. 7. sınıflar diğer sınıflara göre öğretmenlerin kendilerine göre daha önyargılı olduğunu düşünmektedirler. Öğretmenin konuşması ve iletişim şekli 7. sınıfları diğer sınıflardan daha fazla etkilemektedir. Benzer şekilde de 8 ve 9. sınıfları da 11. sınıflardan daha fazla etkilemektedir. Matematik endişesini 11. sınıflar diğer sınıflara göre daha az yaşamaktadırlar.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ