mm arrow Matematik makaleleri arrow Matematik korkusunun nedenleri
Matematik korkusunun nedenleri Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Matematik korkusunun nedenleri
Y
Bulgular
Sonu
Sayfa 5
Kaynak

3. BULGULAR
Öğrencilerin büyük çoğunluğu Tablo 1’de görüldüğü gibi (%87) matematikle ilgili olarak değişik nedenlerden dolayı korku ve endişe taşımaktadırlar. Bu sorunu öğretmenin negatif yaklaşımı, öğrencinin kişisel yetersizlik hissi ve kişisel engelleri oluşturmaktadır. Öğrencilerin yarısı matematik dersinde problem çözme, üniversite ve kurumlar sınavında zor olmasından ve öğretmen matematikten soru sorduğunda korkmaktadırlar.
Tablo 1 Öğrencilerin matematik korkusunu yaşama düzeyleri

İlgilenen arkadaşlara mesaj atarlarsa tabloyu ekleyebiliriz 


Not: 14. soruda hayır cevabı hiçbir sorunu işaretlemeyen evet cevabı ise sorunlardan bir tanesini işaretleyen öğrencilerin sayısıdır. Her sorun belli oranda öğrencilerde yaşanmaktadır. Ancak; sorunlardan yarısı oranında işaretlenen maddeler tabloya alınmıştır.
Tablo 2 Cinsiyetle matematik korkusunun ilişkisi

İlgilenen arkadaşlara mesaj atarlarsa tabloyu ekleyebiliriz


Not: Cinsiyetle anlamlı ilişkisi olan sorular tabloya alınmıştır.

Tablo 2’de görüldüğü gibi matematik dersinde her 10 öğrenciden bir tanesi fiziksel cezaya maruz kalmaktadır.Erkek öğrenciler öğretmenlerin bu tür yaklaşımlarından kız öğrencilere göre daha fazla etkilenmektedir. Yine benzer şekilde sınıf içinde sorusuna verdiği yanlış cevaptan dolayı on öğrenciden iki tanesini kendisini aşağılanmış hissetmektedir.

Bu korkuyu da erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha fazla yaşamaktadır. Öğrencilerin yarısından fazlası %52’si problem çözme becerisine sahip değildir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre problem çözmede erkeklere göre daha fazla korku yaşamaktadır. Öğrencilerin yarısı üniversite ve kolejler sınavında matematik sorularının müfredatın üzerinde zor olmasından korkmaktadırlar.

Bu korkuyu kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla yaşamaktadır. Benzer şekilde öğretmen matematik dersinde öğrencilerin yarısı öğretmen soru sorduğun telaşlanmakta ve korkmaktadır. Öğretmen soru sorduğunda kız öğrenciler erkek öğrenciler göre daha fazla heyecan ve korku hissetmektedirler. Her on öğrenciden bir tanesi de matematik öğretmeninin kendisine ön yargılı davrandığını düşünmektedir. Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre bu sorunu daha fazla yaşamaktadır.


Tablo 3 Matematik korkusunun öğrencilerin okumakta olduğu sınıfla ilişkisi

İlgilenen arkadaşlara mesaj atarlarsa tabloyu ekleyebiliriz


Öğrencilerin okudukları sınıfla matematik korkusunun arasında tablo 3’te görüldüğü gibi anlamlı bir ilişki vardır. Öğretmenin matematik dersini hızlı anlatması ve yeterince anlaşılmadan başka konuya geçmesi sorununu 6. sınıfta bulunan öğrenciler 8,10,11. sınıftaki öğrencilere göre; 7. sınıf öğrencileri 8,10,11. sınıf öğrencilerine göre daha fazla yaşamaktadırlar. 7. sınıflar 10,11, 8. sınıflar 11. sınıflara göre ailenin matematikle ilgili olumsuz motivasyonundan etkilenmektedirler. 7. sınıflar 6,8,9,10,11. sınıflara göre matematik öğretmenin sınıf içindeki fiziksel ceza uygulaması ve yaklaşımından daha fazla etkilenmektedir.

Benzer şekilde 7. sınıflar okul değiştirme ve hastalık gibi nedenlerden dolayı matematik korkusunu diğer sınıflardan daha fazla yaşamaktadırlar. Öğretmenin matematik dersini önemli gördüğünden dolayı matematiğe diğer ifade ve beceri derslerini değiştirmesi sorunundan dolayı 6. sınıflar 9. sınıflardan, 7. sınıflar da 8,9,10,11. sınıflardan daha fazla korku yaşamaktadırlar. Ailenin çok para kazanan meslek sahibi olması yönündeki matematikle ilgili beklenti ve zorlamalarda 7. sınıflar 9,10,11. sınıflara göre daha fazla korkmaktadır. Problem çözme becerisiyle ilgili olarak 6. sınıflar 10.sınıflardan, 7.sınıflar 10,11. sınıflardan, 8. sınıflar da 10 ve 11. sınıflardan daha fazla korku yaşamaktadırlar. Üniversite ve kurumlar sınavındaki matematik sorularının zor olma korkusunu 11. sınıflar diğer sınıflardan daha az yaşamaktadırlar.

Öğretmen soru sorduğunda 7. sınıflar 9. sınıflara ve 11. sınıflara göre, 8ve 9. sınıflar 11. sınıflara göre daha fazla korku yaşamaktadırlar. 7. sınıflar diğer sınıflara göre öğretmenlerin kendilerine göre daha önyargılı olduğunu düşünmektedirler. Öğretmenin konuşması ve iletişim şekli 7. sınıfları diğer sınıflardan daha fazla etkilemektedir. Benzer şekilde de 8 ve 9. sınıfları da 11. sınıflardan daha fazla etkilemektedir. Matematik endişesini 11. sınıflar diğer sınıflara göre daha az yaşamaktadırlar.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ