mm arrow Matematik makaleleri arrow Matematik korkusunun nedenleri
Matematik korkusunun nedenleri Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Matematik korkusunun nedenleri
Y
Bulgular
Sonu
Sayfa 5
Kaynak

2. YÖNTEM
Çalışmanın evrenini Uşak ilindeki ilköğretim okulları, genel liseler, Anadolu liseleri ve meslek liseleri öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada evrenin temsilini sağlayabilmek için, sosyo- ekonomik ve sosyo-kültürel ortam göz önüne alınarak üç ilköğretim okulu ve dört liseden 390 erkek 443 kız öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. İlköğretim Okullarının 6,7,8. sınıfları alınmıştır. Anket birinci kademe öğrencilerinin otorite konumunda bulunan öğretmeni eleştirmeyeceği ve soruları anlayamayabilecekleri düşünülerek uygulanmadı.

Bir ölçme ve değerlendirme, bir matematik uzmanı olmak üzere iki akademisyenin görüşüyle anket soruları oluşturuldu. Liselerin ise 9.10.11. sınıflarında Türkçe-matematik ve fen-matematik bölümlerine üç boyutla alakalı olarak on beş farklı sorunu ölçen sorular öğrencilere soruldu. Öğrencilerden bu sorunlardan hangisinin veya hangilerinin bulunduğu; kendisinde yaşadığı sorunu veya sorunları işaretlemesi istendi. Bu çalışma örneklemi oluşturan okullardan sekiz yüz otuz üç (833) öğrenciye uygulandı. Bağımsız değişkenler olarak cinsiyet, okumakta olduğu sınıf değişkenleri alınmıştır. Bu verilerin değerlendirmesi sonucu elde edilmiştir. İstatistiksel verilerde Ki-kare ve frekans yüzdesi kullanılarak anlamlılık derecesi p<,05 alındı.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ