Matematik Haberleri Arşivi arrow Matematik haberleri arrow Emekli matematik öğretmeni Telekom'un peşini bırakmıyor
Emekli matematik öğretmeni Telekom'un peşini bırakmıyor Yazdır E-Posta

KARAMAN’da 54 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Abdülcevat Can, Türk Telekom’un saniye yerine dakika hesabına göre uyguladığı kontör tarifesinden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla açtığı davada, hukuk mücadelesi veriyor. Yerel mahkemenin içtihatları gerekçe göstererek reddettiği dava, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi, verilmeyen bir hizmet için ücretlendirme yapılması halinde, hizmetin ‘ekonomik ayıplı’ sayılacağının kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Abdülcevat Can, 19 milyon abonesi bulunan Türk Telekom’un saniye yerine dakika uygulaması yaparak milyonlarca YTL haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla ücretlendirme sisteminin değiştirilmesi için 2006 yılı Nisan ayında Karaman 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Türk Telekom’un abonelerinden tarifeye göre dakikada 8.1 Ykr ile 13.6 Ykr arasında ücret aldığını belirten Can, “Bir saniye görüşmekle bir dakika görüşmek arasında hiç bir fark yok. Telekom’un dakika içinde kullanılmayan sürelerden yıllık 360 milyon YTL ile 1 milyar YTL arasında haksız kaynak sağladığını tespit ettim. Bu haksız kazancın önüne geçmek için dava açtım'' dedi.

YEREL MAHKEME REDDETTİ
Karaman 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2006 yılı Haziran ayında verdiği kararda, daha önce Yargıtay’ın 2005 yılında Telekom’un ‘Sabit Ücretlendirme’ uygulaması ile ilgili bir kararını gerekçe göstererek Abdülcevat Can’ın davasını reddetti.
Abdülcevat Can, yerel mahkemenin kararını Temmuz 2006’da temyiz etti. Yargıtay’a başvuran Can, Telekom’un dakika ücretlendirmesinin Tüketici Yasası’na aykırı olduğunu, bunun bir ayıplı hizmet sayılması geretiğini, 19 milyon abonenin günde 1 milyon YTL ile 3 milyon YTL arasında zarara uğratıldığını ileri sürdü. Yargıtay, Kasım 2006’da dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Avukatı bulunmayan Can, hukuk kitaplarını okuyup gerekli belgeleri tamamladıktan sonra, Aralık 2006’da dosyayı yeniden yerel mahkeme aracılığıyla Yargıtay’a gönderdi.

YARGITAY BOZDU
Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi tarafından Mart 2007’de verilen kararda, yerel mahkemenin daha önceki içtihatlara dayanarak verdiği ret kararının kontör tarifeleri uygulaması için emsal teşkil edemeyeceği, verilmeyen bir hizmet için ücretlendirme yapılması halinde hizmetin ekonomik ayıplı olarak verildiğinin kabul edilmesi gerekliliği vurgulandı. Yargıtay ilamında bozma nedeni şöyle açıklandı:


“Mahkemece davacı iddiaları üzerinde durularak uygulanan tarife ve dayanaklarının getirilmesi, tarifeler üzerindeki devlet denetiminin nasıl gerçekleştiğinin araştırılması, gerçekten bir kontör 60 saniye veya benzeri bir zaman dilimine göre ücretlerdirme öngörülmesine rağmen, 5 saniye gibi çok kısa görüşmelerde dahi 1 kontöre denk gelen tam ücretlendirme ve dolayısıyla gizli ücretlendirme yapılıp yapılmadığının açıklığa kavuşturulması ve diğer benzeri GSM operatörlerindeki uygulamalar da gözetilerek böyle bir kontör/saniye esasına göre ücretlendirmenin teknik olarak mümkün olup olmadığı hususunda uzman bilirkişi incelemesi de yaptırılarak, tarafların iddia ve savunmalarını karşılayan ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınması, hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usül ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davacı yararına bozulmasına oy birliği ile karar verildi.'' Karar, yaklaşık 2 ay önce yerel mahkemeye ve taraflara tebliğ edildi. Telekom’un avukatları yerel mahkemenin verdiği ‘Ret’ kararında ısrarlı olması gerektiğini savunarak bozma kararına itiraz etti. Dosya halen Karaman 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüşülüyor.

 Kaynak: veyaa.com

<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ