gg arrow Eğitim makaleleri arrow Ev ödevi yapma stillerinin akademik başarıya etkisi
Ev ödevi yapma stillerinin akademik başarıya etkisi Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Ev ödevi yapma stillerinin akademik başarıya etkisi
Grup odevi ve bireysel odev
Yontem
Bulgular ve yorum
Sonuc ve oneriler
Kaynaklar

Özet: Ev ödevi, öğrencinin öğrendiklerini pekiştirmesinde, kendi kendine öğrenebilmesinde, kendi öğrenmesine aktif olarak katılmasında en büyük etkendir.

Aynı zamanda ödev yapma alışkanlıkları bize öğrencinin başarısı hakkında da ipuçları verir. Öğrencilerin ödev yaparken yaptıkları tercihler öğrencilerin akademik başarılarının da bir göstergesidir.

Bu çalışmada, ev ödevi yapma stillerinin başarı ile ilişkisinin ve yapısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, Balıkesir ve ilçelerinde bulunan 4 ilköğretim okulundan, yüz 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisi katılmıştır.

 

Çalışmada nitel ve nicel araştırma metotları birlikte kullanılmıştır. Çalışma sonunda kız ve erkek öğrencilerin ödev tercihleri ile akademik başarı arasındaki ilişkisine bakılmış ve ödev yapma tercihlerinin; akademik başarıyla kuvvetli bir ilişkisinin olduğu bulunmuştur. Genel olarak, başarıları yüksek olan öğrencilerin tersine, başarıları düşük öğrenciler, mutlaka motive edilmeleri gerektiğini, düzensiz olduklarını belirtmişlerdir. Aile katılımının akademik başarıyı arttırdığı sonucuna ulaşılmaktadır. Ödev yapma stillerinden yola çıkarak öğrencilerin tercihlerine göre öğretmenlere ve velilere bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: başarı, ev ödevi yapma tercihleri, motivasyon, cinsiyet.

Giriş:
Ödev, aktif öğrenme etkinliklerinden bir tanesidir. Aktif öğrenme, çıkışı çok eskiye dayanmasına rağmen son çeyrekte çok kullanılan öğretim tekniklerinden birisidir. Değişik etkinlikler ve uygulanan öğretim teknikleri ile öğrencilerin öğrenme kapasiteleri arttırılabilir. Bu nedenle öğrencinin bir konu alanına özgü bilgi ve becerileri öğrenirken diğer yandan öğrenmeyi öğrenmesi sağlanabilir. Şu anda birçok gelişmiş ülkede aktif öğrenme ile ilgili araştırma ve uygulamalar yürütülmekte ve bu çalışmalar çeşitli fonlarla desteklenmektedir. Aktif öğrenmede, öğrenen aktif olduğundan öğrenme kalıcı olmaktadır.

Öğrenme ve pekiştirmede, ödev hazırlamanın (öğrenci kendi hazırlarsa) etkili bir yöntem olduğu bilinir. Eğer öğrenenlere ödevin nasıl, hangi plan dahilinde yapılacağı, sonunda nelerin elde edileceği vb. bilgiler paketlenmiş bir biçimde sunulursa ödev yapmak da fazla etkili olmayacaktır. Ödevin kullanılmasında öğrenenin aktifleşmesi, küçük yönlendirmelerle ödevini yapması ve sonuçları keşfetmesi ile sağlanmalıdır.

Ödevi etkin öğrenmede kullanmanın amacı: araştırma yaparak bilimsel düşünmeyi öğretmek; bilgi kaynaklarına ulaşmayı öğretmek; problem çözme becerilerini kazanmak; neden sonuç ilişkisini kurmayı öğretmek; kendilerini yenilemeyi öğretmek;toplumsal bilinç kazandırmak; iletişim becerilerini kazandırmak; akıl, bilgi, teknoloji üretebilmeyi sağlamak; yönetici ve girişimci insan olmayı öğretmektir.

Ayrıca ödevi grup ile yapmalarının sosyal becerileri geliştireceği de açıktır. Ödev yaparken kazanılması gereken en temel sosyal beceriler: duygu ve düşünceleri ifade edebilme, başkalarına güven ve olabilecek riskleri karşılayabilme; yeni arkadaşlıklara açık olma; söylemek istediğini karşı tarafa doğru anlaşılabilecek şekilde aktarabilme; sürekli sosyal ilişkiler oluşturabilme; değişik düşüncelere sahip olabilmeyi normal karşılama ve kabul etmedir.<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ