mm arrow Eğitim makaleleri arrow Eğitim Sistemimiz Üzerine Bazı Mülahazalar
Eğitim Sistemimiz Üzerine Bazı Mülahazalar Yazdır E-Posta
İçerik İndeksi
Eğitim Sistemimiz Üzerine Bazı Mülahazalar
Egitimde farklı bakıs acıları gelistirmeliyiz
Okullarımızı daha anlamlı hale getirmeliyiz
Egitimde kendi koklerimize donmeliyiz
Egitimde kucuk fakat dev bir adım:100

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı;
Sayın Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın

Eğitim sistemimiz dün olduğu gibi bugün de içinde birtakım çelişkileri barındırmaktadır. Eğitim sistemimizin iyileştirilmesine yönelik olarak her dönemde çeşitli adımlar atılmıştır. Eğitim adına atılan bu adımların hiçbirinin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ancak bugün geçmişte atılan adımları değerlendirdiğimizde, sonuçlarının istemediğimiz noktaya gelmesinin de söz konusu olabildiğini görüyoruz. Örneğin, 1980’li yıllarda yıldızı parlayan Anadolu Liselerini ele alalım. Bu okullar, toplumda büyük talep gördü; öğrencilerimiz, velilerimiz bu okullara rağbet etti ve sonuçta arz talep dengesini sağlama adına bu lise türünün sayısı artırıldı.

Ancak bugün sistem içerisindeki yerini incelediğimizde, 600’e ulaşan sayılarıyla bu okulların eğitim sistemimizi kurum olarak değil ama işleyiş olarak tahrip eder hâle geldiğini görüyoruz. Bu okullar, eğitim sistemimizi, eğitim tarihimizde ve eğitim kültürümüzde hiç rastlamadığımız bir yapıya büründürerek üniversiteye öğrenci gönderen iddialı okulların ortaya çıkmasına ve iddiasız okulların meydana gelmesine sebep oldu. 20 yıl öncesine kadar Türkiye’de böyle bir yapı yoktu.

Trabzon’daki, Mersin’deki, Edirne’deki, Hakkâri’deki her lisemizin bir iddiası vardı. Ancak bugün hepimiz kabul ediyor ve görüyoruz ki liseler arasında üniversiteye öğrenci gönderebilen okullar, gönderemeyen okullar diye bir tasnifle karşı karşıyayız. Dikkatli olmazsak tarihimizde hiçbir zaman olmadığı kadar kesin çizgilerle ayrılan bir sosyal sınıflar sistemini kendi ellerimizle yaratabiliriz. Böyle bir tehlikeyi maalesef yaşamaktayız. 20 yıl öncesine kadar Türkiye’nin okulları, sosyo-ekonomik durumu, etnik yapısı, kültürü ne olursa olsun kişileri yukarılara çok iyi taşıyan ve bu yönüyle dünyaya örnek olan bir sistemdi.

 


<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ