Matematik Programları arrow Matematik programları arrow Maple 9.5 : 1000 Matematikçi'nin Bilgisine Erişin
Maple 9.5 : 1000 Matematikçi'nin Bilgisine Erişin Yazdır E-Posta

Maple 11, matematiği nasıl araştıracağınızı, öğreteceğinizi ve paylaşacağınızı yeniden tanımlıyor!

Analitik Hesaplamalarda Lider Yazılım

Maple Fonksiyonları Maple™ 11, genel amaçlı matematiksel problem çözüm yazılımları içinde dünyaca en güvenilen yazılımın son sürümüdür.

m11_box_sm

 

Üniversiteler, kolejler, araştırma enstitüleri ve şirketlerce geniş çapta kullanılan Maple, matematiksel kavramları görselleme ve araştırmada, aplikasyonlar hazırlamada ve internet üzerinden matematik bilgilerini paylaşımda geniş çözümler sunar.

Maple Application Center™ www.mapleapps.com alanındaki binlerce ücretsiz ek paketler ile birleştiğinde, Maple 11 yazılımı profesörler, araştırmacılar, bilim adamları, mühendisler ve öğrenciler için en esnek analitik araç haline gelir. 

{tab=Program açıklaması} 

Maple 11'in gelişmiş arayüzü sayesinde öğrenme süresi diğer matematik hesaplama yazılımlarına göre çok daha kısalıyor. Akıllı doküman ortamı ile hesaplamalar, açıklayıcı bilgiler ve matematik, grafikler, imajlar ve sesler bir arada kullanılabiliyor 

Dünyanın En Güçlü Hesaplama Sistemi:

Diferansiyel denklemlerde net çözüm

Büyük ve karmaşık sistem optimizasyonu

Sembolik Hesaplama ve denklem çözümleme

ODE ve PDE çözümlemeleri

Lineer Cebir

Birim ve boyutlarla hesaplama

13000 in üzerinde bilimsel sabit tanımlı

Yeni Paketler

Optimizasyon: optimizasyon problemlerinin çözümünde sayısal metotlar, lineer, non-lineer çözümler

Mantık: çift değerli boole mantığı kullanarak ifadeleri kullanma ve dönüştürme

Kök Bulma: sayısal olarak ifadelerin köklerini bulmada yeni fonksiyonlar

LRE: lineer tekrarlanan denklem çözme

Fark denklemleri: lineer q-fark denklemleri

Eşitsizlikleri çözümü: tek ve çok değişkenli denklem sistemleri çözümü

Diğer Yazılımlarla Bağlantı - Paylaşım:

Mathematica® dosyalarını Maple çalışmasına dönüştürebilme.

MATLAB® ve Visual Basic® için yeni kodlar ve ayrıca JavaTM, C, Fortran kodları oluşturarak Maple'ın birçok diğer yazılımla konuşabilmesini, veri aktarmasını sağlayabilirsiniz.

Microsoft Office 2000 ve Matlab: Maple içinden bir çalışmanızı eposta ile gönderebilme,

Çalışmanızı MS Word 2000 biçimine dönüştürebilme,

Matrisleri Matlab'e aktarabilme, Matlab fonksiyonlarını çağırabilme,

Excel 2000 içinden Maple 8'i çağırabilme:

Maple 11 yazılımı Microsoft Excel ile direkt bağlantı kuruyor. Bu bağlantı ile tanıdık Excel tablosu içinde Maple kullanarak sembolik, sayısal ve grafik analiz gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca dıştan rutinler ve link edilebilir, kütüphaneler kullanarak Maple içinde diğer yazılımlardan veri okuyabilirsiniz. Maple 11 çalışmalarınızı RTF formatında saklayarak MS Word'e de aktarabilirsiniz.

Programlama :

OPEN MAPLE ile artık Maple'ın matematiksel kütüphanesine dışarıdan başka yazılımlardan ulaşabilirsiniz. Örnek olarak OPEN MAPLE aracılığı ile C veya Visual BASIC içinde yazılmış veri tabanı yazılımları ile Maple 10 veri analiz rutinlerine ulaşabilirsiniz.

Maple Kütüphane Arşivi: Maple kütüphanesinin tüm bileşenleri şimdi tek bir dosya içine kaydedilebiliyor.

Debugging: eğer bir hesaplama durdurulamıyorsa, matematik motorunu tekrar başlatma seçeneği vardır.

MapleNET: oluşturulan Maplet aplikasyonları MapleNET içine yerleştirilebilir.

Yeni uygulamalar geliştirmek için geniş programlama seçenekleri her zaman Maple'da mevcut idi. Maple 11 ile çok daha fazla programlama fonksiyonlarına ve diğer programlama dillerinde yapılamayacak oldukça ileri programlama tekniklerine sahip olacaksınız.

Internet Üzerinden:

TCP/IP soketlerinden web bağlantısı

MathML 2.0 uyumlu

HTML ve XML olarak aktarabilme

Öğretimde :

Yeni Öğrenci paketleri ile matematik ders konularını pekiştirin:

Sözlük: 5000'in üzerinde matematiksel ve mühendislik terimi ve açıklamalarına ulaşın. 300'ün üzerinde grafiksel gösterim, arama ve dizin...

Lineer Cebir Paketi: etkileşimli öğreticiler, vektör, matris yöntemleri, grafiksel gösterimler

Türev, integral ve limit problemlerinde size yol gösterir

Fonksiyonları grafiklerinde eğriliği, kritik noktaları, v.b gösterir

Yüzeyler ve 3-Boyutlu geometrileri çizer

Taylor serilerini, Newton Metotlarını ve fark bölümlerini açıklar/gösterir

Maplets'i kullanarak matematik ve fen dersleri için interaktif öğretici paketler yaratabilirsiniz.

Diğer Başlıca Özellikleri :

NAG lineer cebir çözücüsü : 100'ün üzerinde matris hesaplama fonksiyonu .  

MS Excel ile direkt bağlantı.

Yeni programlama seçenekleri : Jenerik algoritmalar,kişisel paketler yaratın.  

Yapılandırılmış Veri İzleyici : Büyük matris ve vektörleri inceleyin,düzenleyin.  

Gelişmiş Matematik Fonksiyonları : Adi ve kısmi diferansiyel denklemler için gelişmiş fonksiyonlar; devamsızlıklar, tamsayı ve quintic çözüm fonksiyonları.

Grafik ve Görselleme : Açıklama,çok satırlı başlık ve düşey aks etiketleri kullanabilirsiniz.

WMF, BMP, POV-Ray, DXF formatlarında grafik yazdırabilirsiniz.  

Maple Hesap Tablosu Seçeneği : Matlab, ASCII, Matrix Market verilerini Maple hesap tablosuna okuyabilirsiniz.

Dökümantasyon : Sayfa numaraları yerleştirme, sayfa bölme, sayfa düzenleme, hiperlink bağlantı oluşturma seçenekleri, RTF formatında çalışma dosyanızı saklama /açma, girdi/çıktı ve grafik alanları oluşturma seçenekleri.

Lineer, nonlineer sistem çözümü

Adi ve kısmi diferansiyel denklemler

 Diferansiyel, integral, limit ve seriler,integral ve discrete transformlar, piecewise-tanımlı fonksiyonlar

Döküman içinde 2-3 boyutlu grafik, Animasyon

Gelişmiş kelime işlemci, çok döküman açabilme, outline şeklinde açılır/kapanır bölümler

Procedural programming, debugger, library archives, open source code

 C benzeri girdi ve çıktı, Fortran ve C kodlarına ve LaTeX'e aktarabilme

Dökümanlar arası hiper-bağlantı

Combinatorial Structure yaratma ve değiştirme

Eşitsizlik sistemleri çözme ve görüntüleme

Cebrik ifade içeren karmaşık problemlerin çözümünde yüksek doğrulukta ve istenilen hassaslıkta nümerik hesaplama ve matematiksel görüntüleme

Grafik kütüphanesi ile fonksiyonları görüntüleme

 Finansal hesap fonksiyonları ve birçok yeni özellik...

Maple Fonksiyonları :

Sembolik :

Kalkülüs

Lineer Cebir

Denklem Çözme

Elementer ve özel fonksiyonlar

Adi ve kısmi diferansiyel denklemler

Kombinatorik

Karmaşık sayılar

Finansal Analiz

Mantık

Geometri

Grafik teorisi

Gurup teorisi

Galois Gurupları

Sayı teorisi

Lineer optimasyon

Yalan simetrileri

Katsayı serileri

İstatistik

Nümerik:

Lineer Cebir :Vektör ve matrisler

Veri İmport / Export

Karmaşık sayı veri yapıları

Kayan-nokta sıfır

Programlama :

4 GL programlama dili

Modüller

C ve Fortran kod oluşturucu

Prosedür programlama

Kaynak kodu görülebilir

Kullanıcı Arabirimi :

Hesap tabloları

Gelişmiş kelime işlem seçenekleri  

Hiperlink bağlantı

 HTML,LaTEX,RTF export

ASCII,Matrix Market,Matlab import

Sınıfta Maple

Maple matematik yazılımının matematikçiler, bilim adamları ve mühendisler için çok popüler bir araç olduğunu biliyor olabilirsiniz. Bu yazılım düşünemeyeceğiniz kadar çok alan ve amaç için problemleri araştırma ve çözmede kullanılıyor.

Ancak Maple'ın matematik ve fen derslerini öğretmede de çok güçlü bir araç olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Maple yaratıcı bir şekilde kullanıldığında, öğrencilerin daha iyi ve daha hızlı öğrenmelerinde yardımcı olur ve öğrencilerin iş hayatlarında matematik teknolojisini kullanabilmeleri için onlara yardımcı olur. Teorileri aydınlatabilir, soyut fikirleri aydınlatabilir ve genel özelliklere biçim ve somutluk kazandırabilir.

Bu kadar esnek bir öğretim aracı ile, öğretmen için en büyük zorluk, engin olasılıklar arasında nasıl bir yol çizilip Maple'ın gücünün sınıfa aktarılacağı olacaktır. Bu kadar çok komut, seçenek ve esneklik arasında kaybolmanız kolaydır.

{tab=Ekran görüntüleri}

{tab=Kullanım Klavuzu}

Maple Öğreniyorum PowerPoint sunusunu indir 

{tab=Dosyalar} 

{/tabs} 

<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ