mm arrow Eğitim makaleleri arrow Öğretmenlik mesleğinde öğrenciyi tanıma süreci
Öğretmenlik mesleğinde öğrenciyi tanıma süreci Yazdır E-Posta

B-) ÖĞRENCİYİ TANIMA

     Öğretmen, öğrencinin tüm özelliklerini, ilgi,  istek ve ihtiyaçlarını bilir,  geldiği ailenin ve çevrenin sosyo - kültürel ve ekonomik özelliklerini tanır.

B1-) Gelişim Özelliklerini Tanıma

 

Öğretmen öğrencinin fiziksel, sosyal, bilişsel, dil, duygusal, kültürel  gelişimine ait  düzeyini, öğrenme  biçimlerini, güçlü ve zayıf yönlerini, ilgi ve gereksinimlerini bilmelidir.

 

Performans göstergeleri

B1.1. Gelişim ilkeleri ile gelişim alanlarının özelliklerini bilir ve uygulamalarına yansıtır.

 

B1.2.Öğrencinin gelişim düzeylerini ve bireysel farklılıklarını gözlem,  görüşme, bireysel ve grup projeleri, ölçekler vb teknikler  kulanarak belirler. (C5.4)

 

B1.3.Öğrencinin gelişim düzeyi, öğrenme biçimi, ilgi ve gereksinimlerine uygun ödev ve sorumluluklar verir. ( A1.11; C1.8; D2.4 )

 

 B1.4.Öğrenciye ait bilgileri sınıf içi ve dışı çalışmaları çeşitlendirmekte kullanır. (A1.9)

 

 B1.5.Öğrenciye ait bilgileri öğrenme ve öğretme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirmede kullanır. (C1.2; C3.1)

 

B1.6.Öğrenciye ait kişisel gelişim dosyalarını inceler.

 

B1.7. Öğrencinin kişisel gelişim dosyasına gerekli bilgileri ekler.

 


 

B2-) İlgi ve İhtiyaçları Dikkate Alma

 

Öğretmen, öğrenmeyi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile farklı öğrenme biçimlerini göz önünde bulundurabilmelidir.

 Performans göstergeleri

B2.1.Öğretme-öğrenme sürecini bireysel farklılıklara göre planlar. (C1.2)

 

B2.2. Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda değişiklikler yapar. (C5.4)

 

B2.3.Bilgi ve iletişim teknolojilerini de kullanarak, farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip öğrencilere uygun öğrenme ortamları  hazırlar.

 

B2.4. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirme yöntemlerini çeşitlendirir. (D1.3; C.5.7; D2.5;)

Öğretmen, öğrenciyi  birey olarak kabul etmeli ve geçmiş yaşantılarına, gelişim özelliklerine, ilgi ve ihtiyaçlarına, öğrenme  biçimlerine  saygı gösterebilmelidir.

 B3-) Öğrenciye Değer Verme

 

Performans göstergeleri

B3.1.Öğrenciye ismiyle hitap eder. (C7.2)

 

B3.2.Öğrencilerle ilgili kayıtlarda gizlilik ilkesine uyar. (E4.8)

 

B3.3.Öğrencilere uygun tartışma ortamı yaratır.

 

B3.4.Öğrencinin kendini ifade edebileceği fırsatlar sunar.

 

B3.5.Öğrencinin fikirlerine ve ürettiklerine değer verir. (A1.6)

 

B3.6.Öğrencilere, diğerlerinin fikirlerine ve ürettiklerine değer vermeleri için model olur.

 

B3.7. Öğrencilerin sahip olduğu değerlere saygı gösterir. (E4.6)

 

B3.8. Öğrencilerin sahip olduğu kültürel değerleri dikkate alır. (E4.2;E4.3)

 


 

 

B4-) Öğrenciye Rehberlik Etmek

 

Öğretmen, öğrencinin kendini ve diğerlerini tanımasına ve kabul etmesine, kendisi ile ilgili farkındalığını günlük hayatta kullanmasına ve olumlu davranışlar geliştirmesine, kendi kendini güdülemesine rehberlik edebilmelidir.

 

Performans göstergeleri

B4.1.Öğrencinin gelişim özellikleri ile ilgili elde ettiği bulguları onlarla  paylaşır. (D3.4)

 

B4.2.Öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını fark etmesini ve geliştirmesini sağlayacak ortamlar oluşturur.

 

B4.3.Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili uzmanlarla işbirliği yapar.

 

B4.4.Öğrenciyi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili uzmanlara yönlendirir.

 

B4.5. Öğrencinin kişisel gelişimini ailesi ile paylaşır. (E5.2;D3.8)

 

Kaynak: Öğretmen.info  

<Önceki   Sonraki>
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ