Matematik Yarışmaları arrow Mafetya -- Matematik Fen ve Teknoloji Yarışması
Mafetya -- Matematik Fen ve Teknoloji Yarışması Yazdır E-Posta

MAFETYA AMAÇLAR
       
        Öğrencilere evrensel bir dil olan matematiğin yaşadıkları çağdaki yükselen değerinin sezdirilmesi, günlük hayatla iç içe gelişen Fen ve Teknolojinin sevdirilmesi.
        Bu alanlarda daha ileri çalışmalar yapabilecek öğrencilerin tanışarak,  bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân hazırlanması.
        Bu tür çalışmalara; öğrenci, öğretmen ve kurumların teşvik edilerek cesaretlendirilmesi, tanışıp kaynaşmalarına fırsat verilmesi.

Mafetya 2008
 


1) MAFETYA ilköğretim okulları arasında yapılacak olan �Matematik, Fen ve Teknoloji Yarışması� nın kısaltılmış halidir. Bu yarışma tek oturum şeklinde yapılacaktır.

Bu yarışmada 40 soru bulunacaktır. Sorulardan 35�i beş seçenekli ve çoktan seçmeli 5� i çözmeli (klasik) dir. Çoktan seçmeli 35 sorunun 20 si matematik, 15 i Fen ve Teknoloji derslerindendir. Çözmeli (klasik) sorular ise 3 matematik ve 2 Fen ve Teknoloji derslerindendir. Toplam süre 150 dakikadır.


2) Yarışma dili Türkçedir.

3) Yarışma soruları, her sınıfın geçmiş yıllarındaki müfredatları ile bu yılın (2007) Mart ayı sonuna kadar olan kısmından sorulacaktır.

4) Soruların hazırlanmasında Soru Hazırlama Komisyonu yetkili olup, soruların dağılımı komisyonun takdirindedir.

  


        MAFETYA KATILIM
       

 1. Bu yarışmaya Ülke genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim okullarının 5., 6., 7., ve 8. sınıflarına devam etmekte olan öğrenciler katılabilirler.
 1. Yarışmaya her okuldan en çok 8 öğrenci katılabilir. Bu öğrencilerin sınıflara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

İlköğretim 5. sınıf 2 öğrenci
İlköğretim 6. sınıf 2 öğrenci
İlköğretim 7. sınıf 2 öğrenci
İlköğretim 8. sınıf 2 öğrenci
                                                                                     

 1. Yarışmaya katılmak isteyen okullar;

i) MAFETYA KATILIM FORMU nu doldurarak 05 NİSAN 2008 tarihine kadar, MAFETYA iletişimde belirtilen adreste olacak şekilde faks ile gönderebilirler.
        ii) Ayrıca www. mafetya.org adresinden online kayıt yaptırabilirler. Başvuran öğrenciler, başvuruların onaylanıp onaylanmadığını, yarışmaya alınacakları salonları ve numaralarını yarışmadan önce internet aracılığıyla gönderebilirler.

 1. Yarışmaya son başvuru tarihinden sonra, MAFETYA KATILIM FORMU nde belirtilen öğrencilerin yerine başka bir öğrenci için düzeltme kabul edilmez. Ayrıca önceden başvurusu yapılmayan öğrenciler de yarışmaya katılamaz.
 2. Yarışmaya ferdi başvuru kabul edilmez.

MAFETYA UYGULAMA

 1. Yarışma kitapçıkları her sınıf için farklıdır.
 2. MAFETYA 12 NİSAN 2008 Cumartesi günü 10.00�12.30 saatleri arasında Özel Yamanlar Koleji Karşıyaka Kampusun de yapılacaktır.
 3. Öğrenciler sınav anında Nüfus cüzdanlarını veya onaylı öğrenci belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.
 4. MAFETYA ile ilgili örnek sorular ile bir önceki yılda çıkmış sorular www. mafetya.org adlı web sitesinden incelenebilir.

 

 

MAFETYA DEĞERLENDİRME

        MAFETYA soru kitapçığında toplam 40 soru bulunacaktır. Bu 40 sorudan 35�i beş seçenekli ve çoktan seçmeli 5� i çözmeli (klasik) dir. Çoktan seçmeli 35 sorunun 20 si matematik, 15 i Fen ve Teknoloji derslerindendir. Çözmeli (klasik) sorular ise 3 matematik, 2 Fen ve Teknoloji derslerindendir.

 1. Matematik ile Fen ve Teknoloji soruları eşdeğerdedir.
 2. MAFETYA toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Çoktan seçmeli 35 sorunun her biri 2 puan olup toplam 70 puan ve 5 çözmeli (klasik)  sorunun her biri 6 puan olup toplam 30 puandır.
 3. Özel Yamanalar Eğitim Kurumlarının ilköğretim öğrencileri değerlendirmeye alınmayacaklardır.
 4. Çoktan seçmeli sorularda dört yanlış bir doğruyu götürecektir.

 

MAFETYA KONAKLAMA

MAFETYA� ya katılacak öğrenci ve rehber öğretmenleri için önceden yazılı bildirilmek şartıyla;

11 Nisan 2008 akşam yemeği, konaklama
12 Nisan 2008 sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ve konaklama
13 Nisan 2008 sabah kahvaltısı
İmkânları sunulacaktır. Fakat bu imkânlar sınırlı olup katılımcıya sınavdan önce durum yazılı olarak bildirilecektir.

MAFETYA SONUÇLANDIRMA

        Yarışma sonuçları, yarışmanın yapıldığı tarih olan 12 NİSAN 2008 Cumartesi günü akşamı saat 20: 30 da Özel Yamanlar Koleji Karşıyaka Kampusu Salonunda yapılacak ödül töreninde duyurulacaktır. Sonuçlar daha sonra www.mafetya.org  adresinde yayınlanacaktır.

MAFETYA ÖDÜLLENDİRME

 1. Yarışmaya katılan her öğrenciye, rehber öğretmenine ve okuluna MAFETYA KATILIM BELGESİ veriilir.
 2. Yarışmada madalya alan her öğrenciye ve rehber öğretmenine MAFETYA BAŞARI BELGESİ,  okuluna MAFETYA BAŞARI belgesi ile BAŞARI plaketi verilir.
 3. Yarışmada amaç başarının ödüllendirilmesi, kabiliyet ve yeteneklerin teşviki olduğundan, Türkiye�nin coğrafi bölgelerine göre bölge 1. leri, 2. leri ve 3. leri belirlenerek bu derecelere BAŞARI SERTİFİKASI ile aşağıdaki ödüller verilir.

DERECE

ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ

REHBER ÖĞRETMEN
ÖDÜLLERİ

OKUL ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK

1 Cumhuriyet Altını

1 Cumhuriyet Altını

1 Cumhuriyet Altını

İKİNCİLİK

Yarım Cumhuriyet Altını

Yarım Cumhuriyet Altını

Yarım Cumhuriyet Altını

ÜÇÜNCÜLÜK

Çeyrek  Cumhuriyet Altını

Çeyrek  Cumhuriyet Altını

Çeyrek  Cumhuriyet Altını

 1. Başarı sıralamasına göre.Ülke genelinde yapılacak değerlendirmede verilecek madalyaların dağılımı aşağıdaki gibidir:

        Altın Madalya : Sıralamada 1., 2. ,3., ve 4. gelen öğrencilere verilir.
        Gümüş Madalya : Sıralamada  5.,  6., 7., 8., 9., 10. ,11.ve12.  gelen öğrencilere verilir.
        Bronz Madalya : Sıralamada 13., 14., 15., 16., 17., 18. ,19. ve 20. gelen öğrencilere verilir.
Bu madalyalar 5., 6., 7., ve 8. sınıflardan ilk 20 ye girenlerden her bir öğrenciye ayrı ayrı verilecektir.

 1. Başarı sıralamasına göre, 1. ye birincilik, 2. ye ikincilik 3. ye üçüncülük, 4. ye Mansiyon (1)ve 5. ye Mansiyon (2)  ödülleri verilir.

Verilecek ödüllerin dağılımı aşağıdaki gibidir.


DERECE

ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ

REHBER ÖĞRETMEN
ÖDÜLLERİ

OKUL ÖDÜLLERİ

BİRİNCİLİK

2 Cumhuriyet Altını

2 Cumhuriyet Altını

Laptop Bilgisayar

İKİNCİLİK

1 Cumhuriyet Altını

1 Cumhuriyet Altını

Dijital fotoğraf mak.

ÜÇÜNCÜLÜK

Yarım Cumhuriyet Altını

Yarım Cumhuriyet Altını

Dijital fotoğraf mak.

MANSİYON(1)

Çeyrek Cumhuriyet Altını

Çeyrek Cumhuriyet Altını

Lazer Yazıcı

MANSİYON(2)

Çeyrek  Cumhuriyet Altını

Çeyrek  Cumhuriyet Altını

Lazer Yazıcı

 

Bu ödüller 5., 6.,7. ve 8. sınıflardan ilk beşe girenlerden her bir öğrenciye verilecektir.

 1. Yarışmada aynı derece birden çok öğrenci tarafından paylaşılamaz. Yarışmacıların aynı puanı almaları durumunda yaşı küçük olana öncelik verilir.
 2. Bölge derecesinin yanında genel sıralamada da dereceye giren öğrenci ödüllerden en büyüğünü alabilir.İkisini birden alamaz.
 3. Çözmeli sorularra verilen çözümlerin orijinalliğine göre, JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ  verilebilir.
 4. Bir öğrencinin birden fazla rehber öğretmeni olması durumunda bir kişilik ödül aralarında paylaştırılır.Birden fazla öğrencisi ödül alan rehber öğretmen ve okullarına ödülleri ayrı ayrı verilir.

Rehber öğretmen: Öğrencinin yarışmaya hazırlanmasında birinci derecede katkısı olan ve ona rehberlik eden kişidir. Okul idaresi tarafından MAFETYA KATILIM FORMUNDA belirtilir.

Kaynak:  Mafetya.org

<Önceki
MATEMATİKÇİ PULU
HİPERBOLİK UZAY
FOTO MATEMATİK
C.Sequin Galeri
MATEMATİK AFİŞİ
G.W.Hart galeri
KARİKATÜR
M.C.Escher galeri
MATEMATİK KİTABI
MATEMATİK FİLMİ